A Coruña Linguas: Idiomas en Secundaria

Xa podes consultar as listaxes de Idiomas en Secundaria. A ficha de solicitude segue aberta para completar grupos e conseguir formar outros nos que aínda non alcanzaron o mínimo.