Programa Erasmus+

Image

O Instituto da Mocidade, Injuve, convoca axudas para a realización de actividades financiadas pola Comisión Europea no capítulo de Mocidade do Programa de acción comunitario «Erasmus+»

No ámbito da mocidade, o programa Erasmus+ contempla as seguintes accións xestionadas pola Axencia Nacional Española:

Acción chave 1. Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe. Mobilidade das persoas no ámbito da educación, a formación e a mocidade.

  • Intercambios xuvenís: ofrecen aos mozos desenvolver as súas habilidades, gañar experiencias interculturais, novas formas de coñecemento e aprender sobre a sociedade e a cooperación europea.
  • Servizo Voluntario Europeo: permite aos mozos participar nun proxecto sen ánimo de lucro no estranxeiro.
  • Mobilidade dos traballadores no ámbito da mocidade, para mellorar a calidade no traballo cos mozos.

Acción chave 2. Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas.

  • Asociacións estratéxicas no ámbito da educación, a formación e a mocidade: un formato aberto para proxectos innovadores que melloren a calidade da educación, a formación e a mocidade (inclúe as iniciativas transnacionales).

Acción chave 3. Apoio ás reformas das políticas.

  • Diálogo estruturado: Contactos entre mozos e responsables da toma de decisións no ámbito da mocidade.

Organizacións (presentan e xestionan os proxectos en representación dos participantes):

  • ACCIÓN 1: organizacións sen ánimo de lucro, asociacións ou organizacións non gobernamentais, entidades activas a nivel europeo no campo da mocidade, empresas sociais, organismos públicos, grupos de mozos non asociados, agrupacións europeas de Cooperación Territorial, empresas con Responsabilidade Social Corporativa.
  • ACCIÓN 2: institucións de educación superior, escolas, institutos ou centros educativos, organizacións sen ánimo de lucro, asociacións ou organizacións non gobernamentais, pequenas, medianas ou grandes empresas, públicas ou privadas, organismos públicos, interlocutores sociais ou outros representantes da vida laboral, incluídas as cámaras de comercio, industria, asociacións de profesionais e sindicatos, centros de investigación, fundacións, organizacións culturais, bibliotecas, museos, organismos que proporcionan orientación laboral, asesoramento profesional e servizos de información, grupos de mozos activos no ámbito do traballo xuvenil, grupos de mozos non asociados.
  • ACCIÓN 3: organizacións non gobernamentais, organizacións sen ánimo de lucro, entidades activas a nivel europeo no ámbito da mocidade, organismos públicos.

Participantes (persoas físicas que participan nos proxectos presentados polas organizacións participantes): de forma xeral, poden participar estudantes, profesores, formadores, persoas que realicen prácticas profesionais ou participen en programas de educación de adultos, voluntarios, mozos -entre 13 e 30 anos-, e traballadores no ámbito da educación, a formación e a mocidade.

Fonte: CMIX

Web de injuve