So queda unha praza libre para matricularse nas Escolas Infantís Municipais

Aquelas familias que estean pendentes de matricular aos seus nenos e ás súas nenas nos centros da Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM), aínda están a tempo.

Queda libre unha praza para a aula de 0-1 anos na EIM Os Cativos.