A Coruña Linguas: Idiomas en Secundaria

Están dispoñibles as listaxes actualizadas de Idiomas en Secundaria. A ficha de solicitude segue aberta para completar grupos e conseguir formar outros nos que aínda non alcanzaron o mínimo.