Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 11 ao 30 de setembro de 2017.

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Concello da A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Obradoiro "Habilidades sociais fronte ás drogas"

Información xeral
Descrición

Taller que ten como obxectivo o fomento no alumnado, das habilidades de comunicación e das competencias para a toma de decisións autónomas e saudables, que actúan como factores de protección fronte ao comezo do consumo de drogas.

Persoas destinatarias

Alumnado de 1º e 2º de ESO, de centros docentes do Concello

Período de realización

Primeiro e segundo trimestre do curso escolar

Horario

Tres sesións de 50 minutos

Inscrición centros
Entidades colaboradoras

Taller impartido por persoal con experiencia no ámbito da prevención das drogodependencias da Asociación de Axuda a Familias de Drogodependentes (ADAFAD).

Inscrición
Inscrición centros
Contacto
Información de contacto

Coordinadora: Regla Dávila Caballero

Técnica asignada ao programa: Teresa González García

Dependencia: Área de xustiza social e coidados.

Teléfono: 981 184 374 Ext. 33061/33045 Fax: 981 184 334

Correo electrónico: m.gonzalez@coruna.es