Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 11 ao 30 de setembro de 2017.

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Concello da A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Educación viaria

Información xeral
Descrición

O programa de Educación Viaria do Concello da Coruña, é unha actividade dirixida e realizada pola Policía Local da nosa cidade. Busca mellorar a seguridade viaria dos escolares mediante unha formación adecuada e adaptada ás necesidades e diversidade dos grupos, salientando a transmisión de valores e actitudes de conductas cívicas, e por tanto, viarias.

Dispoñemos de varias modalidades en función das idades dos grupos:

  1. “Coñecemos a rúa”: para os pequenos de Educación Infantil.
  2. “Circuito viario”: para o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria de aqueles colexios nos que as instalacións o permitan.
  3. “Charlas de sensibilización”: para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatorio, Bacharelato, Formación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial e Educación Especial.
  4. “Visitas guiadas á Sala de Control Semafórico": para todo o alumnado.
Persoas destinatarias

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional, PCPI e Educación Especial.

Período de realización

Fechas por determinar.

Condicións do programa

É un programa flexible, que se pode adaptar ás limitacións horarias dalgúns cursos ou centros

Horario

Dentro do horario escolar

Custo

Gratuíto

Inscrición centros
Inscrición
Inscrición centros
Contacto
Información de contacto

Coordinadora da actividade de Educación Viaria:

Silvia Castro Rodríguez

Policía Local – Concello de A Coruña.

Tlf.: 981184200 Ext.:54006/08

Dirección de correo electrónico: seguridadvial@coruna.es