Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 11 ao 30 de setembro de 2017.

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Concello da A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa de conciliación Cóxegas

Información xeral
Descrición

Programa de fomento da conciliación familiar e laboral para familias con fillos e fillas escolarizados en centros públicos, en tempo extraescolar durante os períodos nos que as ANPAs non desenvolven actividades extraescolares (setembro e xuño).

A Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos da Coruña, en colaboración co SME, e como ampliación dos programas de Lecer e Deporte que realizamos nos CEIPs da cidade durante todo o curso escolar, pretende dar a oportunidade de que as familias que o necesiten poidan deixar aos seus fillos e fillas no colexio pola tarde desde o primeiro día do inicio do curso escolar, co fin de facilitar a conciliación familiar a moitos pais e nais cuxo período vacacional non coincide co comezo do curso escolar.

Programa que ten como eixos principais, por unha banda, favorecer o desenvolvemento cognitivo, psicomotor, afectivo-social e da personalidade de nenos e nenas a través do xogo e as actividades lúdicas adecuadas a cada idade e, por outro, afianzar hábitos e normas de comportamento e convivencia.

As actividades serán de xogo, lectura e deportes, así coma actividades de animación teatral, plástica... baixo un enfoque integrador, donde os nenos e as nenas serán protagonistas mediante l creación dunha aventura virtual.

Persoas destinatarias

Alumnado de E. Infantil e E. primaria de centros públicos (CEIP) da cidade

Período de realización

De 11 a 29 de setembro de 2017 e do 1 ao 22 de xuño de 2018.

Condicións do programa

Os centros asignarán os espazos necesarios para o desenvolvemento do programa.

Horario

De luns a venres, de 16:00h a 18:00h.

Custo

15 € por cada período, de setembro e de xuño.

Inscrición centros
Inscrición alumnado

No local da ANPA de cada centro ou a través da ficha específica

PRAZO: do 4 ao 8 de setembro de 2017, para o período de setembro. E en maio de 2018 (datas por determinar), para o período de xuño.

Centros onde se oferta

Nos centros públicos de infantil e primaria (CEIP) da cidade

Entidades colaboradoras

Federación Provincial de ANPAs de centros públicos de A Coruña.

c/ Orzán, 21. 15003 A Coruña

Tel: 981 202 002 / 981 201 877

ocio@fedapascoruna.org

www.fedapascoruna.org

Inscrición
Inscrición centros
Inscrición alumnado

No local da ANPA de cada centro ou a través da ficha específica

PRAZO: do 4 ao 8 de setembro de 2017, para o período de setembro. E en maio de 2018 (datas por determinar), para o período de xuño.

Contacto
Información de contacto

Servizo Municipal de Educación

Ana Judel Prieto

educacion@coruna.es

Tel: 981 184 200 ext: 12038

Fax:981 184 380