Índice
AVISOS
 • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 11 ao 30 de setembro de 2017.

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Concello da A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Idiomas do mundo 2018

Información xeral
Descrición

O Concello da Coruña, por medio da Concellaría de Xustiza Social e Coidados, convoca o programa educativo “Idiomas do Mundo”, no que se ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, de realizar unha actividade de inmersión lingüística no verán de 2018, en inglés, portugués, francés ou alemán, co obxectivo de mellorar a competencia nalgunha das linguas europeas máis faladas no mundo e poder acreditar de xeito oficial o nivel acadado consonte o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). O programa, ademais, permitirá ao alumnado a súa participación nunha acción intercultural aumentando a conciencia e comprensión doutras culturas e países e a educación dos participantes no respecto á diversidade e á igualdade, ao tempo que lles permita avanzar o seu desenvolvemento persoal.

DESTINOS

 • Irlanda/Reino Unido (inglés): prazas por determinar
 • Portugal (portugués): prazas por determinar
 • Francia (francés): prazas por determinar
 • Alemaña (alemán): prazas por determinar

As cidades de destino e a distribución das prazas están condicionados á oferta da empresa adxudicataria do contrato de xestión do programa.

Persoas destinatarias

Alumnado de 4º da ESO e 1º de Bacharelato, residente na Coruña.

REQUISITOS DOS/DAS SOLICITANTES: Unha vez que se aproben as bases da edición 2017-18 publicaremos os requisitos.

Período de realización

4 semanas de duración durante o verán de 2018 (de preferencia o mes de xullo)

Condicións do programa

SERVIZOS INCLUÍDOS NO PROGRAMA

a) Cando menos, unha xornada informativa, de preparación específica, para o alumnado participante no programa.

b) Manual do Estudante.

c) Viaxe e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña até o destino asignado a cada alumna/o participante. No seu caso, incluirase no prezo do billete a facturación dunha maleta. Nestas viaxes, o alumnado estará acompañado por monitoras/es.

d) Estancia no país de destino durante o período correspondente á estadía, vivindo en familia en réxime de pensión completa. O domicilio da familia non poderá estar a unha distancia (medida en tempo de desprazamento) superior a 50 minutos en transporte público ao respecto do centro de estudos. No caso de que o domicilio estea situado a máis de 2 quilómetros do centro de estudos, facilitarase opción de transporte público entre o domicilio e o centro de estudos, sen custe para a/o participante.

e) Clases intensivas do idioma correspondente no país de destino (acordes ao nivel previo da/o alumna/o); un mínimo de 15 horas semanais entre luns e venres, agás festivos. O profesorado será nativo ou terá acreditado un nivel C2 do MCERL. O máximo de alumnas/os por grupo será de 15.

f) Material escolar para as clases.

g) Actividades culturais e lúdicas: un mínimo de dúas semanais.

h) Seguimento e control, por persoal especializado, da vida da/o alumna/o na familia de acollida, do seu comportamento e rendemento académico no centro, así como da súa vida social.

i) Realización de proba oficial acreditativa do nivel acadado consonte o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).

j) Seguro de responsabilidade civil para as/os participantes, cun importe global de 45 000,00 €.

Custo

TIPOS DE BOLSAS

Bolsa total. Serán beneficiarias/os de bolsa total as/os participantes seleccionadas/os que non superen os 9 000,00 € anuais de renda per cápita. (por confirmar nas bases)

Bolsa parcial. O Concello asumirá un máximo do 95% e un mínimo do 5% do custo total das prazas do alumnado seleccionado que supere os 9 000,00 € anuais per cápita. (por confirmar nas bases)

Inscrición centros

A través da ficha xeral do centro, do 11 ao 30 de setembro de 2017

Inscrición alumnado

O prazo de presentación de solicitudes e documentación: do 5 ao 28 de marzo.

Inscrición en liña a través da ficha específica Idiomas do Mundo, indicando o idioma ou idiomas para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia.

Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que debe de imprimir o solicitante. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, indicando como solicitante os datos do/a alumno/a.

Máis información

A empresa adxudicataria do programa é New Link Education SL. Poderase acceder á plataforma MYNLK ou zona persoal a partir do venres 6 de xullo, en http://www.newlink.es/areacliente/.

As persoas seleccionadas para Francia e Alemaña voarán aos aeroportos de Biarritz e Berlín con saída dende o aeroporto da Coruña.

Cidade de destino

Data de saída e horario dos voos

Data de regreso e horario dos voos

Escola de idiomas

Biarritz

(via Madrid)

30 de xullo

IB511 06.35-07.50h

B8242 08.55-10.00h

27 de agosto

IB8243 10.30-11.40h

IB524 15.45-17.00h

BMA Biarritz French Institute

Berlín

(voos con escala)

27 de xullo

TAP 11.00-22.30h

(vía Lisboa)

24 de agosto

Vueling 15.00-21.40h

(vía Barcelona)

Carl Duisberg Training Center.

As persoas seleccionadas para Irlanda voarán ao aeroporto de Dublín con saída desde o aeroporto de Santiago de Compostela, partindo en autobús privado dende A Coruña.

Cidade de destino

Data de saída e horario do voo

Data de regreso e horario do voo

Escola de idiomas

Dublín

(voo directo)

26 de xullo

EI743 17.00-18.10h

23 de agosto

EI742 13.05-16.20h

Dublin City University

(confirmaremos o horario do autobús a Santiago e o punto de encontro uns días antes da saída)

As persoas seleccionadas para Portugal desenvolverán o seu programa en Oporto e viaxarán en autobús privado desde A Coruña

Cidade de destino

Data de saída

Data de regreso

Escola de idiomas

Oporto

29 de xullo

25 de agosto

Fast-Forward

(confirmaremos o horario do autobús e o punto de encontro uns días antes da saída)

Recollida de camisetas e mochilas

Os días 18 e 19 de xullo, de 10.00 a 14.00h. no Servizo Municipal de Educación (Avda. da Mariña, 18-3º andar). Encargarase Tamara Lamela.

Teléfonos de contacto da empresa New Link Education SL

 • Asesor persoal: 974 230 468. En horario oficina: de luns a xoves 10.00-18:00 h e os venres 10.00-15.00 h.
 1. Dublín: Rubén Sáez, ext. 112
 2. Biarritz: Silvia Ramos, ext. 122
 3. Berlín e Oporto: Marco Calvo, ext. 115
 • Call center” 24 horas, en castelán: 910 830 627
 • Coordinadora na Coruña: Tamara Lamela Varela tamara.lamela@gmail.com Tfno.: 664 896 442, de luns a venres, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 18:00h.

As persoas seleccionadas con beca parcial no programa Idiomas do Mundo 2018 lembrade que tendes ata o 13 de xullo o prazo aberto para aboar a cota:

na conta do BBVA ES12 0182 3107 1400 1850 1008

Concepto: Idiomas do mundo + nome da/do estudante

Centros onde se oferta

Centros de ESO e bacharelato do concello da Coruña

Inscrición
Inscrición centros

A través da ficha xeral do centro, do 11 ao 30 de setembro de 2017

Inscrición alumnado

O prazo de presentación de solicitudes e documentación: do 5 ao 28 de marzo.

Inscrición en liña a través da ficha específica Idiomas do Mundo, indicando o idioma ou idiomas para os que solicita a súa participación ordenados por preferencia.

Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que debe de imprimir o solicitante. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou en calquera das dependencias a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común, indicando como solicitante os datos do/a alumno/a.

Contacto
Información de contacto

Servizo Municipal de Educación.

Ana Judel Prieto

educacion@coruna.es

T: 981 184 200. Ext: 12038 e 12043