Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 12 ao 30 de setembro de 2016.

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Escola municipal de música e Aula municipal de jazz e música moderna

Máis información

ÁREAS DE ENSINO:
A Escola organízase en cinco áreas:

  • Música e Movemento
  • Clásica.
  • Tradicional.
  • Jazz
  • Moderna.


1. ÁREA DE MÚSICA E MOVEMENTO

CONTIDO:
Nesta área, a voz será o instrumento principal do alumno. Fomentarase a improvisación e o desenvolvemento auditivo coa práctica instrumental en xilófonos e metalófonos cromáticos.
HORARIOS:
Impartiranse dúas horas semanais. Podendo elixir entre:
Luns a Xoves de 16:30 a 18:30
Venres ás 16:30 ou ás 18:30
CORO INFANTIL GRATUÍTO os Venres de 17:30 a 18:30 horas para os alumnos matriculados no Centro.
PRÁCTICA INSTRUMENTAL:
Alumnos internos desde os 6 anos. (1 hora semanal). Só nos instrumentos que existan prazas vacantes.
NOTAS:
Poderán realizar a matrícula aqueles alumnos que cumpran catro anos antes do 31 de Decembro de 2016.

2. ÁREA XERAL: A partir de 8 ANOS Clásica, Tradicional, Jazz e Moderna.
MATERIAS:
AGRUPACIÓN: Consiste na interpretación de diferentes estilos de música e o seu didáctica céntrase no análisis e técnicas de improvisación rítmicas, melódicas, armónicas, etc.
INSTRUMENTO: Estudánse as técnicas específicas do instrumento, lectura e interpretación, transposición, etc., sendo estes coñecementos necesarios para a participación nas agrupacións.
LINGUAXE: Tendra unha duración de catro anos e baseránse na linguaxe rítmico e melódico, recoñecemento de intervalos, escalas, modos, progresións armo?nicas, ditados, transcricións, etc.

Finalizados éstos con éxito, se podrá cursar Armonía, Dirección ou Arranxo e Composición.
CORO ADULTOS GRATUÍTO os xoves de 20:30 a 21:30 horas para os alumnos matriculados no Centro.
AULAS DE ESTUDO: As aulas podra?n ser utilizadas polo alumnado do Centro en horario de man?ana.
INSTRUMENTOS:
Acordeón , Canto, Clarinete, Gaita, Guitarra, Contrabaixo, Percusión, Baixo eléctrico, Batería, Frauta, Piano, Saxofo?n, Violín, Trompeta, Viola, Trombón, Violoncelo.
HORARIOS: Horario de tarde.
OPCIÓN 1
Luns: Linguaxe Musical
Martes ou Miércoles: Instrumento
Xoves: Agrupación
OPCIÓN 2*
Venres
Linguaxe Musical, Instrumento e Agrupacioón
Só dispoñible en: piano, gaita, guitarra eléctrica, bateria, canto lírico, saxofón e acordeón.
3. TALLERES:
Os alumnos que queiran asistir, realizase?n unha entrevista previa cos responsables do taller.
CORO: XOVES: 20:30 a 21:30h.
GAITA: XOVES: 18:30 a 19:30h. ou 19:30 a 20:30h.