Índice
AVISOS
  • O prazo de solicitude para as principais actividades estará aberto do 12 ao 30 de setembro de 2016.

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Centro de saúde mental infantil

Información xeral
Descrición

O Centro de Saúde Mental Infantil do Concello de A Coruña é un servizo sanitario especializado que atende, dende un prantexamento comunitario, a aqueles nenos e adolescentes que presentan trastornos psíquicos.

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADE CLÍNICA:

Evaluación e tratamento dos problemas que afectan a saude mental do neno ou adolescente e do seu grupo familiar.

Comprende:

- Detección e diagnóstico.

- Tratamento e seguimento: Psicofarmacolóxico. Psicoterapeútico, Terapia familiar e diádica. Seguimento clínico mediante revisións periódicas.

- Interconsulta e coordenación cos servizos de atención primaria de saúde.

- Intervención en situacións de crise.

ACTIVIDADE COMUNITARIA:

Dirixido á prevención, integración e rehabilitación de nenos con patoloxías psíquicas, mediante a coordinación con outros servicios da rede comunitaria de atención á infancia.

Concretase en 3 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO MENOR, dirixidos preferentemente a grupos de risco:

- Intervención Sociofamiliar.

- Integración Escolar.

- Integración Social.

Persoas destinatarias

Nenos e adolescentes de 0 a 15 anos (inclusive), a demanda dos seus pais ou titores legais e acompañados deles.

Condicións do programa
  • Consultas derivadas dos Servizos de Atención Primaria de Saúde.
  • Os servizos de asistencia son gratuitos e as consultas con previa cita.
Horario

De luns a venres, de 08:00h. a 15:00h. Consultas: de 09:00h. a 14:00h.

Contacto
Información de contacto

Sede: r/ Cabo Ponte Anido, 4 - baixo (15002)

Teléfono: 981 18 98 22

Fax: 981 18 98 23

Equipo Asistencial:

Unidade de Saude Mental Infantoxuvenil do Hospital Teresa Herrera

Psicóloga Clínica: Ana de Aspe de la Iglesia

Traballadora social: Gloria Sánchez Pérez

Auxiliar administrativo: Isabel Ausina García