Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Cursos e conferencias: Cursos de astronomía

Información xeral
Descrición

Cursos centrados en temas relacionados coa astronomía.

Persoas destinatarias

Profesorado e público en xeral.

Período de realización

As datas anunciaranse na páxina web www.mc2coruna.org

Condicións do programa

Expídese un diploma de asistencia

Inscrición alumnado

A matrícula debe formalizarse abonando a cota de inscrición.

Centros onde se oferta

Planetario de Casa das Ciencias.

Inscrición
Inscrición alumnado

A matrícula debe formalizarse abonando a cota de inscrición.

Contacto
Información de contacto

CASA DAS CIENCIAS:
Parque de Santa Margarita, s/n (15005)
Teléfono: 981 189 844.