Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Concursos: Premio Luis Freire de investigación científica na escola

Información xeral
Descrición

Pretende fomentar o interese pola ciencia e a formación en actitudes científicas, e premia aos participantes que se distinguen pola orixinalidade e o rigor das súas investigacións e proxectos, e que demostren sentido crítico, curiosidade e constancia. Convócanse os premios aos mellores traballos en 3 modalidades: Investigación científica en Educación Primaria, Investigación científica en Educación Secundaria, e Investigación tecnolóxica en Educación Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos.

Condicións do programa

As bases da convocatoria publicaranse en http://mc2coruna.org/luis-freire/convocatoria-es.html