Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa Madrugadores

Información xeral
Descrición

O programa Madrugadores ofrece un servizo de protección, vixilancia e almorzo a escolares dos centros públicos de educación infantil e primaria do Concello da Coruña. O servizo prestarase polas mañás, antes do inicio das clases e nos días lectivos do curso 2015-2016.

Persoas destinatarias

Escolares de infantil e primaria dos Ceip’s do Concello da Coruña

Período de realización

Desde o 10 de setembro de 2015 ata o 22 de xuño de 2016, ambos inclusive.

Condicións do programa

Para os centros educativos:

 • Aprobación do programa polo Consello Escolar
 • Ter inscritos un mínimo de 12 escolares na modalidade “fixo mensual con servizo de almorzo”.
 • Ter instalacións adecuadas de comedor.

Para os escolares:

 • Estar cursando 2º ciclo de educación infantil ou educación primaria na data da solicitude nun un centro público do concello.
 • Posuir autonomía persoal suficiente.

Horario

Horario do servizo: de 07:30 a 09:00 horas, establécense duas modalidades horarias:

 • Con almorzo: de 07:30 a 08:15h.
 • Sen almorzo: de 08:15 a 08:45h.

Custo

O Concello subvencionará 0,45€ por cada servizo de almorzo nas modalidades “fixo mensual” e “quenda laboral”, xa descontada do custo final a pagar polas familias.

Tarifas

 • Servizo con almorzo fixo mensual: 34,30 €/mes
 • Servizo con almorzo turno laboral: 17,15 €/mes
 • Servizo sen almorzo fixo mensual: 19,29 €/mes
 • Servizo sen almorzo turno laboral: 9,65 €/mes
 • Esporádico: 1,95 €/día

Inscrición centros

Os centros inscritos no programa e que soliciten a renovación disporán dun prazo durante o mes de xuño para facer a solicitude. O servizo ofreceráse desde o primeiro día de curso (10 de setembro).

Os centros de nova incorporación terán desde o 10 ata o 25 de setembro de 2015 para facer a solicitude. Unha vez resolta favorablmente o servizo prestaráse desde o 1 de outubro.

Inscrición alumnado

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

Centros onde se oferta

CEIP Emilia Pardo Bazán

CEIP Eusebio da Guarda

CEIP Juan Fernández Latorre

CEIP María Pita

CEIP Salgado Torres

CEIP Víctor López Seoane

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Inscrición
Inscrición centros

Os centros inscritos no programa e que soliciten a renovación disporán dun prazo durante o mes de xuño para facer a solicitude. O servizo ofreceráse desde o primeiro día de curso (10 de setembro).

Os centros de nova incorporación terán desde o 10 ata o 25 de setembro de 2015 para facer a solicitude. Unha vez resolta favorablmente o servizo prestaráse desde o 1 de outubro.

Inscrición alumnado

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

Contacto
Información de contacto

Ana Botana Pérez

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00

Fax : 981 18 43 70