Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa de primeiros auxilios nos centros

Información xeral
Descrición

Programa que desenvolven os Servizos de Protección Civil consistente na ensinanza e práctica de primeiros auxilios, prevención e seguridade nos centros educativos da cidade.

Persoas destinatarias

Alumnado de 5º e 6º de Primaria, Secundaria e 1º de Bacharelato dos centros educativos do Concello.

Período de realización

Durante o curso escolar 2015/2016

Condicións do programa

Charlas de primeiros auxilios dunha hora de duración orientadas aos escolares e profesorado.

Inscrición centros

Ficha de inscrición xeral

De 10 a 30 de setembro

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de inscrición xeral

De 10 a 30 de setembro