Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Natación escolar

Información xeral
Descrición

O Servizo Municipal de Deportes do Concello da Coruña oferta, para escolares dos centros educativos públicos da cidade o programa de Natación Escolar co fin de posibilitar aos escolares da cidade un aprendizaxe significativo no medio acuático e unha mellora das suas técnicas de natación.

O programa desenvólvese durante o curso escolar, nas piscinas municipais, nunha sesión semanal dentro do horario extraescolar.

Persoas destinatarias

Alumnado 3º e 4º de educación primaria.

As solicitudes de escolares con N.E.E., serán valoradas polo Servizo Municipal de Deportes en función da adecuación do programa as súas necesidades e disponibilidad de recursos.

Período de realización

De outubro de 2015 a maio de 2016

Horario

Un día á semana cunha duración de 1 hora.

Consultar horarios en cada centro educativo

Custo

A cota será de 53.47 € por participante.

A inscrición no programa inclúe trasporte gratuito para os/as participantes desde o centro educativo

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 ao 30 de setembro

Inscrición alumnado

Nas ANPA dos seus centros

Do 10 ao 30 de setembro de 2015

O inicio da actividade será o 1 de outubro de 2015

Máis información

Cada centro educativo nomeará un coordinador durante a duración da campaña de natación escolar.

Centros onde se oferta

Todos os centros públicos da cidade

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 ao 30 de setembro

Inscrición alumnado

Nas ANPA dos seus centros

Do 10 ao 30 de setembro de 2015

O inicio da actividade será o 1 de outubro de 2015

Contacto
Información de contacto

Federación Provincial de Anpas e Centros Públicos

R/ Orzán, 21 | Tel. 981.202.002

15002 A Coruña