Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Intercambios escolares

Información xeral
Descrición

Programa que promove e facilita os intercambios entre os centros educativos sostidos con fondos públicos do municipio con centros doutras Comunidades Autónomas e países, organizando visitas e itinerarios e a realización de actividades dacordo coa natureza do intercambio.

O SME acordará cos responsables do intercambio:

  • A recepción e visita guiada polo Concello.
  • As visitas e itinerarios gratuítos organizados dentro do programa “Coruña de aventura: rutas e itinerarios”.
  • Se procedese, a realización de actividades para os participantes no intercambio.

Se fose necesario, o transporte do grupo nos seus desprazamentos pola cidade (só para alumnos de centros educativos públicos).

Persoas destinatarias

Centros docentes sostidos con fondos públicos de educación primaria e secundaria do municipio.

Número máximo de participantes: 50 alumnos e 2 docentes responsables como mínimo (non exceder de 55 persoas).

Período de realización

Do 1 de xaneiro ata o 31 de maio de 2015

Condicións do programa

Os centros deben confirmar o intercambio antes do 31 de xaneiro de 2015, coa presentación dun Proxecto de Intercambio cos seguintes apartados:

  • Nome do centro.
  • Nome e apelidos da persoa coordinadora.
  • Nº definitivo de alumnado e curso dos centros participantes.
  • Datas definitivas do intercambio..
  • Programa de actividades a realizar durante a estancia na Coruña.

O servizo de transporte adxudicarase en función da valoración do interese educativo do “proxecto de actividades” presentado polos centros e a dispoñibilidade orzamentaria.

Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro.

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: INTERCAMBIOS ESCOLARES”

Do 10 de setembro ao 10 de outubro.

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro.

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: INTERCAMBIOS ESCOLARES”

Do 10 de setembro ao 10 de outubro.

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao

educación@coruna.es

Tel. 981 18 42 00 ext. 12047

Fax: 981 18 43 70