Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Listen and Speak

Información xeral
Descrición

Programa de comprensión auditiva e expresión e interacción oral en lingua inglesa.

Orientado á certificación internacional do Trinity College London, dacordo cos niveis do Marco Europeo das linguas.

Persoas destinatarias

Escolares matriculados nos CEIP da cidade que estean cursando 3º, 4º, 5º e 6º de Eucación Primaria.

Ratio mínima de 12 e máxima de 15 persoas.

Trimestralmente faremos unha revisión do número de asistentes para comprobar que se mantén a ratio mínima, de non ser así e previo aviso, poderase suspender a actividade para o seguinte trimestre.

Período de realización

Do 5 de outubro de 2015 ao 31 de maio de 2016.

Os novos grupos que se vaian formando comezarán as clases a mediados de mes ou principios do seguinte.

Os admitidos nestes grupos serán avisados pola empresa colaboradora (Activa)

Se desexa darse de baixa dun grupo, deberán contactar con Activa

Horario

Cada grupo recibirá dúas horas semanais, distribuídas en días alternos cos seguintes horarios:

 • 3º e 4º de primaria das 16.00 ás 17.00h.
 • 5º e 6º de primaria das 17.00 ás 18.00h.

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda

A distribución e organización dos grupos nos centros farase en función da demanda e do nivel do participante.

Os días de realización da actividade son os seguintes:

Anxo da Garda

Luns – Mércores

Emilia Pardo Bazán

Martes – Xoves

José Cornide

Martes – Xoves

J. Fernández Latorre

Luns –Mércores

Labaca

Luns – Xoves

María Barbeito

Martes – Xoves

María Pita

Martes – Xoves

De Prácticas

Martes – Xoves

Raquel Camacho

Martes –Xoves

Rosalía de Castro

Martes – Xoves

Sagrada Familia

Martes –Xoves

San Pedro de Visma

Luns – Mércores

Wenceslao Fdez Flórez

Martes –Xoves

Zalaeta

Luns – Mércores

Ramón de la Sagra

Mércores - Venres

Salgado Torres

Mércores - Venres

Custo

15 € mensuais. O pago farase trimestralmente. O primeiro pago realizarase a inicios de outubro, unha vez que sexa admitido no programa.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 ao 25 de setembro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND SPEAK”

Do 10 ao 25 de setembro

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) a inicios de outubro.

Criterios para a admisión:

1. Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.

2. Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Novidades para este curso

Máis información

CERTIFICACIÓN DE NIVEL:

Certificación da formación recibida por parte do Concello, previa solicitude do participante, sempre dacordo co informe do persoal docente do programa.

Certificación das capacidades acadadas por parte do Trinity Collegue dacordo cos nivéis do Marco Común Europeo das Linguas.

Centros onde se oferta
 • CEIP Aneja de prácticas
 • CEIP Anxo da Garda
 • CEIP Emilia Pardo Bazán
 • CEIP José Cornide Saavedra
 • CEIP Juan Fernández Latorre
 • CEIP Labaca
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP María Pita
 • CEIP Raquel Camacho
 • CEIP Rosalía de Castro
 • CEIP Sagrada Familia
 • CEIP San Pedro de Visma
 • CEIP Wenceslao Fernández Flórez
 • CEIP Zalaeta
 • CEIP Ramón de la Sagra
 • CEIP Salgado Torres

Os centros que non están no listado e que desexen participar no programa este curso poden porse en contacto no correo educacion@coruna.es

Entidades colaboradoras

Activa

Galicia@activa.org

Avda. Lamadosa, 16 15009 A Coruña

Tlfno. 981 139 248 / 600 904 941

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 ao 25 de setembro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND SPEAK”

Do 10 ao 25 de setembro

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) a inicios de outubro.

Criterios para a admisión:

1. Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.

2. Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Contacto
Información de contacto

Activa

Galicia@activa.org

Avda. Lamadosa, 16 15009 A Coruña

Tlfno. 981 139 248 / 600 904 941

Susana Vara Bilbao
educacion@coruna.es