Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Obradoiro multimedia de comunicación

Información xeral
Descrición

Programa integrado por obradoiros de prensa escrita, elaboración de blogs e programas de radio en lingua galega e castelá coa colaboración de Canle/Voz.

O obxectivo é potenciar a comprensión e a expresión escrita e oral nas dúas linguas cooficiais, adquirir novas habilidades comunicativas e fomentar o espírito crítico por medio da elaboración dun xornal, dun blog e dun programa de radio.

Cada taller rematará cunha exposición pública do produto final, polo menos, ante a comunidade educativa do centro onde se realicen.

Persoas destinatarias

Escolares matriculados nos centros educativos sostidos con fondos públicos do Concello da Coruña que estean cursando 5º e 6º de E.P.

Período de realización

De outubro de 2015 a maio de 2016

Horario

Cada grupo recibirá tres horas semanais en horario lectivo. A distribución e organización dos grupos farase de acordo cos centros.

Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 30 de setembro.

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 30 de setembro.

Contacto
Información de contacto

Alfonso Queijo

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00, ext. 12114

Fax: 981 18 43 70