Índice
AVISOS

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude

Acceso ás fichas de solicitude
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Programas educativos doutros servizos municipais
Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Unidade de saúde mental infantil

Información xeral
Descrición

A Unidade de Saúde Mental Infantil do Concello de A Coruña é un servizo sanitario especializado que atende, dende un prantexamento comunitario, a aqueles nenos e adolescentes que presentan trastornos psíquicos.

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADE CLÍNICA:

Evaluación e tratamento dos problemas que afectan a saude mental do neno ou adolescente e do seu grupo familiar.

Comprende:

- Detección e diagnóstico.

- Tratamento e seguimento: Psicoterapeútico. Seguimento clínico mediante revisións periódicas.

- Interconsulta e coordenación cos servizos de atención primaria de saúde.

- Intervención en situacións de crise.

ACTIVIDADE COMUNITARIA:

Dirixido á prevención, integración e rehabilitación de nenos con patoloxías psíquicas, mediante a coordinación con outros servicios da rede comunitaria de atención á infancia.

Concretase en 3 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO MENOR, dirixidos preferentemente a grupos de risco:

- Intervención Sociofamiliar.

- Integración Escolar.

- Integración Social.

Dependencia funcional do Servizo de Psiquiatría do CHUAC, según Convenio Regulador existente entre Sergas e o Concello da Coruña

Persoas destinatarias

Nenos e adolescentes de 0 a 15 anos (inclusive), a demanda dos seus pais ou titores legais e acompañados deles.

Condicións do programa
  • Consultas derivadas dos Servizos de Atención Primaria de Saúde.
  • Os servizos de asistencia son gratuitos e as consultas con previa cita.
Horario

De luns a venres, de 08:00h. a 15:00h. Consultas: de 09:00h. a 14:00h.

Contacto
Información de contacto

Sede: Centro Cívico de Eirís. r/ Terranova de Eirís, 7. 15009 (A Coruña)

Equipo Asistencial:

Traballadora Social: Graciela Cañás Couselo

Auxiliar Administrativo: Jesús Sánchez García Tizón