Índice
AVISOS
 • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

 • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Asesorías especializadas de información xuvenil

Información xeral
Descrición
 1. ASESORÍA EDUCATIVO-PROFESIONAL: Información e asesoramento sobre procesos vinculados coa Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Universidade, ensinanzas non reguladas, educación de adultos, certificados de profesionalidade, bolsas, cursos, exames, oposicións, programas europeos de mobilidade, etc.
 2. SERVIZO DE ASESORAMENTO SOBRE PARTICIPACIÓN XUVENIL: A través deste servizo ofrécese asesoramento informativo ás asociacións e grupos non formais vinculados coa xuventude, así como soporte das accións realizadas que teñan interrese neste ámbito:
 • Apoio nos trámites de constitución dunha asociación e petición de subvencións ou axudas
 • Desenvolver accións que promovan a participación xuvenil e a creación de asociacións e de grupos non formais xuvenís
 • Cesión de espazos a asociacións e grupos non formais, para reunións, eventos, actividades formativas, etc, que non teñan ánimo de lucro, nen carácter político e relixioso.

3. SERVIZO DE ORIENTACIÓN LEGAL: O servizo de orientación legal dirixido a mozos ata 35 anos, ten como obxetivo informar de forma persoalizada e gratuíta sobre os seus dereitos, así como dos cauces establecidos para que poidan exercitalos plenamente. Neste servizo informarase sobre diversos temas de ámbito xurídico: dereitos dos mozos, como facer un recurso o unha reclamación, temas relacionados con vivenda, multas, etc

4. SERVIZO DE INFORMACIÓN SOBRE TURISMO E MOBILIDADE XUVENIL:

DESCRICIÓN: trátase dun servizo de información sobre mobilidade xuvenil, para que a mocidade poida deseñar e planificar viaxes á medida de cada presuposto. A información dispoñible é a seguinte: rutas e itinerarios, transportes, aloxamentos, ,carnés espécificos para a mocidade, descontos, viaxar e traballar, turismo solidario, organizacións e cooperación internacional, cursos de idiomas no estranxeiro, turismo activo…

Non só se realizan consultas asistidas, senón que tamén se difúnde información a través do material documental e bibliográfico que compón a Viaxeteca do CMIX (planos, mapas, folletos, dossieres de autoconsulta e préstamo a domicilio de guías turísticas)

Durante os meses de xuño a setembro de 2014, e coincidindo co verán, o servizo de información de turismo xuvenil reforzarse cunha campaña de difusión do mesmo.A través da campaña “Móvete 2014” desenvólvense diversas actividades complementarias de temática turística onde, transversalmente, trabállanse ámbitos como o da creatividade xuvenil. As actividades realizadas son as seguintes:

 • Sorteo de dous billetes InterRail , grazas a un convenio firmado con Renfe Viajeros
 • Curso de fotografía de viaxes
 • XI Concurso de fotografía de viaxes “Viaxarte”
 • Exposición das fotografías presentadas e publicación dun catálogo coas fotografías premiadas
 • II Encontro Viaxeiro
Persoas destinatarias

Mozos e mozas de 12 a 35 anos do Concello da Coruña

Horario

De luns a xoves, de 17:00h. a 20:00h.

Servizos: presenciais, por teléfono e a través de bvj@coruna.es