Índice
AVISOS
  • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

  • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Educación vial

Información xeral
Descrición

O programa de Educación Vial do Concello da Coruña, é unha actividade dirixida e realizada pola Policía Local da nosa cidade. Busca mellorar a seguridade vial dos escolares mediante unha formación adecuada e adaptada ás necesidades e diversidade dos grupos, salientando a transmisión de valores e actitudes de conductas cívicas e, por tanto, viales.

Dispoñemos de varias modalidades en función das idades dos grupos:

  1. “Coñecemos a rúa”: para os pequenos de Educación Infantil.
  2. “Circuito vial”: para o alumnado de Educación Primaria de aqueles colexios nos que as instalacións o permitan.
  3. “Charlas de sensibilización”: para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatorio, Bacharelato, Formación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial e Educación Especial.
  4. “Visitas guiadas á Sala de Control Semafórico": para todo o alumnado.
Persoas destinatarias

1º e 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional, PCPI e Educación Especial.

Período de realización

Durante todo o curso escolar

Condicións do programa

É un programa flexible, que se pode adaptar ás limitacións horarias dalgúns cursos ou centros

Horario

Dentro do horario escolar

Custo

Gratuíto

Inscrición centros
Inscrición
Inscrición centros
Contacto
Información de contacto

Área de Seguridade Cidadá:

Julio Antonio Flóres Pérez

Concellaría de Tráfico, Mobilidade, Uso e Utilización do Dominio Público:

Mª Begoña Freire Vázquez

Dirección de Seguridade e Mobilidade:

Manuel Carlos García Touriñán

Coordinadora da actividade de Educación Vial:

Silvia Castro Rodríguez

Policía Local – Concello de A Coruña.

Tlf.: 981184200 Ext.:54006/08

Dirección de correo electrónico: seguridadvial@coruna.es