Índice
AVISOS
  • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

  • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

O aire que nos rodea

Información xeral
Descrición

O ser humano, coas súas actividades, altera e modifica o ritmo da atmosfera até tal punto que, en moitos dos casos, a consecuencia é unha elevada contaminación, e isto ten unha grande repercusión nos seres vivos.

Pero cando falamos de “contaminación atmosférica”, que significa? O primeiro no que todos pensamos é na “contaminación do aire”, é dicir, cambios na composición química da atmosfera debidos á existencia de gases e compostos nocivos para a nosa saúde, aparición de choiva aceda, destrución da capa de ozono, efecto invernadoiro, etc. Pero tamén o ruído é un dos axentes contaminantes máis importantes, tamén existe unha “contaminación acústica”.

OBXECTIVOS DO PROGRAMA:

  • Axudar aos escolares a adquirir unha conciencia e unha sensibilización polos problemas e o coidado da atmosfera.

  • Conseguir que teñan interese pola seu contorno e a motivación necesaria para participar de maneira activa no coidado da atmosfera.

  • Axudar a que consigan as aptitudes necesarias para identificar e resolver os problemas ambientais derivados da contaminación atmosférica.

Persoas destinatarias

Alumnado de 3er ciclo de E. Primaria, 1º e 2º de E.S.O. e E. Especial.

Período de realización

De outubro de 2014 a xuño de 2015

Novidades para este curso

DESCRICIÓN:

O Programa desenvólvese en base ás seguintes actividades:

  • Audiovisual interactivo: Coloquio con apoio audiovisual na aula. Duración aproximada: 60 minutos. A elixir entre: a) “A contaminación atmosférica”. b) “A contaminación acústica e lumínica”

  • Actividades na aula. Duración aproximada: 60 minutos. A elixir entre: a) “Mapa acústico”. b) “Xogamos a coidar o aire”.

  • Visita guiada. Duración aproximada: 90 minutos. “O sistema de control do aire da Coruña” (Parque de Santa Margarida)”.

O Aire que nos rodea

Destinatarios

3er ciclo de E. Primaria, 1º e 2º de E.S.O. e E. Especial.

Actividades

Duración

Idade preferente

Audiovisual interactivo (a elixir un)

A contaminación atmosférica

60 min

3er ciclo E.P.

1º e 2ºde E.S.O.

A contaminación acústica e lumínica

60 min

1º e 2ºde E.S.O.

Actividade na Aula

(a elixir unha)

Mapa acústico

60 min

1º e 2ºde E.S.O.

Xogamos a coidar o aire

60 min

3er ciclo E.P.

O sistema de control do aire da Coruña (Parque de Santa Margarida)

90 min

3er ciclo E.P.

1º e 2ºde E.S.O.

Material de Apoio

Manual do Profesor

Manual do Alumno

Secuenciación preferente

De outubro a xuño

Contacto
Información de contacto

Guillermo Leira

Teléfono: 981 18 42 00 extensión 643