Índice
AVISOS
 • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

 • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa Madrugadores

Información xeral
Descrición

O programa Madrugadores ofrece un servizo de protección e vixilancia e servizo de almorzo a escolares de centros públicos de educación infantil e primaria do Concello da Coruña durante o curso escolar, en días lectivos e en horario de mañás antes do comenzo das clases.

Persoas destinatarias

Escolares de infantil e primaria dos Ceip’s do Concello da Coruña

Período de realización

Desde o 10 de setembro de 2014 ata o 19 de xuño de 2015, ambos inclusive.

Condicións do programa

Para os centros educativos:

 • Aprobación do programa polo Consello Escolar
 • Ter inscritos un mínimo de 12 escolares na modalidade “fixo mensual con servizo de almorzo”.
 • Ter instalacións adecuadas de comedor.

Para os escolares:

 • Estar cursando 2º ciclo de educación infantil ou educación primaria na data da solicitude nun un centro público do concello.
 • Posuir autonomía persoal suficiente.

Horario

Horario do servizo: de 07:30 a 09:00 horas, establécense duas modalidades horarias:

 • Con almorzo: de 07:30 a 08:15h.
 • Sen almorzo: de 08:15 a 08:45h.

Custo

O Concello subvencionará 0,80€ por cada servizo de almorzo nas modalidades “fixo mensual” e “quenda laboral”, xa descontada do custo final a pagar polas familias.

Tarifas

 • Servizo con almorzo fixo mensual: 34,30 €/mes
 • Servizo con almorzo turno laboral: 17,15 €/mes
 • Servizo sen almorzo fixo mensual: 19,29 €/mes
 • Servizo sen almorzo turno laboral: 9,65 €/mes
 • Esporádico: 1,95 €/día

Inscrición centros

Os centros que soliciten a renovación: ata o 16 de xuño de 2014, disporán do servizo desde o primeiro día de curso.

Os centros de nova incorporación terán desde o 10 ata o 24 de setembro de 2014 para facer a solicitude e disporán do servizo o 1 de outubro.

Inscrición alumnado

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

Centros onde se oferta

Os centros acollidos ao Programa Municipal "Madrugadores" para o curso 2014-2015 son: CEIP Emilia Pardo Bazán, CEIP Eusebio da Guarda e CEIP María Pita.

Inscrición
Inscrición centros

Os centros que soliciten a renovación: ata o 16 de xuño de 2014, disporán do servizo desde o primeiro día de curso.

Os centros de nova incorporación terán desde o 10 ata o 24 de setembro de 2014 para facer a solicitude e disporán do servizo o 1 de outubro.

Inscrición alumnado

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

Contacto
Información de contacto

Ana Botana Pérez

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00

Fax : 981 18 43 70