Índice
AVISOS
  • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

  • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa de autoprotección e seguridade nos centros educativos

Información xeral
Descrición

Programa que realizan os profesionais do Servizo de extinción de Incendios e Salvamento do Concello consistente na ensinanza e práctica dun Plan de autoprotección, prevención e seguridade nos centros educativos da cidade.

Persoas destinatarias

Escolares das Escolas Infantís Municipais, das etapas de Infantil e Primaria dos centros educativos da cidade ademáis do persoal docente.

Período de realización

Durante o curso escolar 2014/2015

Condicións do programa

Tres ámbitos de intervención:

1. Personal docente como responsable dos escolares

  • Plan de Autoprotección. Elaboración, responsabilidades e funcións de cada profesional neste marco.
  • Simulacros: Importancia e obligación de realizalos.
  • Mantemento do Plan do centro actualizado e operativo...

2. Escolares

  • Importancia do plan de autoprotección.
  • Importancia dos simulacros e de facelos correctamente.
  • Identificación e respecto aos sistemas de protección do centro.
  • Sensibilización para ensinar e guiar aos compañeiros/as máis novos/as

3. Simulacro de incendio no centro como traballo final e posterior avaliación conxunta do mesmo.

Metodoloxía práctica, participativa e baseada na experiencia dos profesionais do Servizo Municipal de Incendios e Salvamento.

As actividades a realizar variarán se o plan está debidamente actualizado ou non

Inscrición centros

A partir do 1 de outubro de 2014

Inscrición
Inscrición centros

A partir do 1 de outubro de 2014