Índice
AVISOS
 • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

 • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Ábaco Kids

Información xeral
Descrición

O Programa Ábaco Kids é un Programa de Desenvolvemento Mental para nenos de 8 a 12 anos polo que, mediante unha aprendizaxe entretida e divertida, experimentan melloras significativas no seu rendemento escolar. Será posto en práctica nos centros educativos por Aloha Mental Arithmetic.

Ademais, o Programa aporta unha serie de beneficios para toda a vida:

 • Operacións aritméticas con velocidade e precisión
 • Capacidade de concentración e atención
 • Capacidade de escoita e habilidade para a observación
 • Creatividade e capacidade de visualización
 • Memoria fotográfica e orientación espacial
 • Autoconfianza
 • Habilidades analíticas

Persoas destinatarias

Alumnado 3º a 6º de Primaria.

Poderán acollerse participantes da contorna do centro, aínda que non estean matriculados nel, sempre que sexa xustificada á súa participación e o Consello Escolar do centro receptor así o aprobe.

As solicitudes de escolares con N.E.E., serán valoradas polo SME en función da adecuación do programa as súas necesidades e disponibilidad de recursos.

Período de realización

Do 13 de outubro de 2014 ao 29 de maio de 2015

Horario
 • 2 horas á semana. En días alternos ou no mesmo día.
 • Dentro da franxa horaria de 16.00 a 18.00 h
Custo

A cota será de 15€ ao mes por participante.

 • O primeiro pago realizarase a principios de outubro, unha vez que sexa admitido no programa
 • A inscrición no programa inclúe os materiais necesarios para o seu desenvolvemento: materiais didácticos, ábaco, etc
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro

Inscrición alumnado
Ficha de solicitude específica
Do 18 de setembro ao 3 de outubro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) o 8 de outubro.

Criterios para a admisión:
Escolares do propio centro, seleccionados por riguroso orde de inscrición.
Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Centros onde se oferta
 • CEIP Sagrada Familia. Martes e xoves de 16:00h a 17:00h
 • CEIP Curros Enríquez. Luns e mércores de 16:00h a 17:00h
 • CEIP Salgado Torres. Luns de 16:00h a 17:00h e venres de 17:00h a 18:00h
 • CEIP Sal Lence. Luns e mércores de 16:00h a 17:00h
 • CEIP Eusebio da Guarda. Xoves de 16:00h a 18:00h
Entidades colaboradoras

Aloha Mental Aritmetics

http://www.alohaspain.com

INFORMACIÓN RELACIONADA Lista de persoas admitidas (91,19 kB)
Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro

Inscrición alumnado
Ficha de solicitude específica
Do 18 de setembro ao 3 de outubro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es) o 8 de outubro.

Criterios para a admisión:
Escolares do propio centro, seleccionados por riguroso orde de inscrición.
Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)