Índice
AVISOS
 • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

 • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Xornadas de Orientación Universitaria e Profesional

Información xeral
Descrición

Xornadas onde se informa e orienta ao alumnado de educación secundaria sobre a oferta de estudos universitarios, formación profesional e outros estudos non regulados, así como das saídas profesionais ao seu remate.

Persoas destinatarias

Alumnado, orientadores/as e profesorado dos centros de educación secundaria do municipios da Coruña e centros doutros municipios que o soliciten.Poderán acudir outras persoas interesadas, se hai prazas dispoñibles.

Período de realización

 • Do 23 ao 26 de marzo, visita aos centros de FP
 • O 24 de marzo Estudos Superiores de Diseño
 • Do 13 ao 17 de abril Xornadas Universitarias

Condicións do programa

As Xornadas divídense en duas accións:

 • Unha semana de visita aos distintos centros onde se imparten os ciclos formativos de FP, para coñecer máis de cerca estes estudos; e unha xornada de presentación doutros estudos profesionais como son os policiais e das forzas armadas.
 • Unha semana de mesas informativas sobre os estudos universitarios que se imparten nas universidades públicas galegas. Contase cun punto informativo, xestionado polo Centro Municipal de Información Xuvenil e o SAPE, onde asesorarse sobre aspectos de interese para os estudantes, de cara á toma de decisións académicas.

COLABORAN: As Universidades da Coruña, Santiago e Vigo; Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX) e centros educativos da cidade.

Para asistir ás mesas informativas e ás visitas aos centros de FP: aínda que o acceso é gratuíto, é imprescindible a presentación da credencial correspondente.

CREDENCIAIS

 • Estudos de Formación Profesional e Superiores de Deseño:
  • Unha vez cuberta a ficha específica coa petición de prazas obterá un xustificante coa reserva feita que terá que imprimir.
  • Este documento recolle as credenciais do alumnado que deben de entregar o día da visita
 • Mesas de Estudos Universitarios:
  • Unha vez revisadas as solicitudes o Servizo Municipal de Educción asignará as prazas e remitirá aos centros as credenciais para as Mesas Universitarias.
  • Para asisitir ás Visitas e ás Mesas é imprescindible presentar a credencial correspondente
Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro

Os centros que se anotaron en prazo na ficha xeral teñen que cubrir a ficha de solicitudeespecífica “XOUP 2014-15”

Os centros que non se anotaron na ficha xeral poden solicitar que se lles inclua no programa a través do correo gestionim@edu.coruna.es

As persoas interesadas en acudir, que non estean inscritas nun centro educativo, poden facer a solicitude no Centro Municipal de Información Xuvenil - CMIX.

Solicitudes fora de prazo para as mesas universitarias Do 6 ao 11 de abril, no Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX), poden solicitarse credenciais para as mesas universitarias onde exista dispoñibilidade de prazas.

Ficha de solicitude específica

Do 12 ao 18 de marzo para inscribirse nas visitas aos centros de FP e na mesa de Estudos Superiores de Deseño.

Do 12 ao 25 de marzo para inscribirse nas Mesas de Estudos Universitarios.

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 10 de setembro ao 10 de outubro

Os centros que se anotaron en prazo na ficha xeral teñen que cubrir a ficha de solicitudeespecífica “XOUP 2014-15”

Os centros que non se anotaron na ficha xeral poden solicitar que se lles inclua no programa a través do correo gestionim@edu.coruna.es

As persoas interesadas en acudir, que non estean inscritas nun centro educativo, poden facer a solicitude no Centro Municipal de Información Xuvenil - CMIX.

Solicitudes fora de prazo para as mesas universitarias Do 6 ao 11 de abril, no Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX), poden solicitarse credenciais para as mesas universitarias onde exista dispoñibilidade de prazas.

Ficha de solicitude específica

Do 12 ao 18 de marzo para inscribirse nas visitas aos centros de FP e na mesa de Estudos Superiores de Deseño.

Do 12 ao 25 de marzo para inscribirse nas Mesas de Estudos Universitarios.

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00 ext. 12047

Fax: 981 18 43 70

Novas