Índice
AVISOS
  • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

  • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa de idiomas en Secundaria

Información xeral
Descrición

Programa educativo de idiomas dirixido ao alumnado da ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos do Grado Medio e Superior.

Os idiomas ofertados son:

  • Inglés oral (comprensión auditiva e expresión oral)
  • Francés oral (comprensión auditiva e expresión oral)
  • Portugués para galegos
  • Alemán
  • Chinés
Persoas destinatarias

Alumnado matriculado nos IES e CIFP da cidade.
Ratio mínima de 12 e máxima de 15 persoas

Período de realización

Do 6 de outubro de 2014 ao 29 de maio de 2015

Horario

Dúas sesións semanais de 60 minutos cada unha, impartidas en días alternos.
A distribución e organización dos grupos nos centros farase en función da demanda

Custo

15€ mensuais por idioma. O pago farase trimestralmente. O primeiro pago realizarase a inicios de outubro, unha vez que sexa admitido no programa.

Inscrición alumnado

O prazo de solicitude para o curso 2015-2016 está pendente de concretar

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición, tendo en conta os criterios abaixo relacionados.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o/a solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es)

Criterios para a admisión:
Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.
Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Novidades para este curso

CERTIFICACIÓN DE NIVEL:
As sesións estarán orientadas á preparación das probas de certificación dos niveis do Marco Común Europeo das Linguas e da Escola Oficial de Idiomas que teñen lugar durante o mes de xuño.
Certificación da formación recibida por parte do Concello, previa solicitude dos participantes, e sempre dacordo co informe do docente do idioma.

Centros onde se oferta

IES Agra do Orzán
IES Eusebio da Guarda
IES Fernando Wirtz
IES Monte das Moas
IES Rafael Dieste
IES Ramón Menéndez Pidal
IES Ramón Otero Pedrayo
IES Salvador de Madariaga
IES Rafael Puga Ramón
IES Urbano Lugrís

Entidades colaboradoras
Inscrición
Inscrición alumnado

O prazo de solicitude para o curso 2015-2016 está pendente de concretar

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición, tendo en conta os criterios abaixo relacionados.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o/a solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es)

Criterios para a admisión:
Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.
Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educacion@coruna.es

ENTIDADE COLABORADORA (MÁIS INFORMACIÓN)

ACTIVA

Beatriz Rodríguez Antelo
galicia@activa.org
Tel. 981 139 248