Índice
AVISOS
 • O 10 de setembro do 2015 estará dispoñible nesta web toda a información sobre os programas educativos 2015-2016

 • Pode contactar connosco na dirección gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Servizo Municipal de Educación

Condicións de participación, destinatarios, incrición e prazo

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do SME Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Listen and Speak

Información xeral
Descrición

Programa do comprensión auditiva e expresión e interacción oral en lingua inglesa

Persoas destinatarias

Escolares matriculados nos CEIPS da cidade que estean cursando 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.

Ratio mínima de 12 e máxima de 15 participantes

Período de realización

Do 6 de outubro de 2014 ao 29 de maio de 2015

Horario

Cada grupo recibirá dúas horas semanais, distribuídas en días alternos cos seguintes horarios:

 • 3º e 4º de primaria das 16.00 ás 17.00h.
 • 5º e 6º de primaria das 17.00 ás 18.00h.

A distribución e organización dos grupos nos centros farase en función da demanda e do nivel do participante

Custo

15 € mensuais. O pago farase trimestralmente. O primeiro pago realizarase a inicios de outubro, unha vez que sexa admitido no programa.

Inscrición alumnado

O prazo de solicitude para o curso 2015/2016 está pendente de concretar.

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición, tendo en conta os criterios abaixo relacionados.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es)

Criterios para a admisión:
Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.
Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Máis información

CERTIFICACIÓN DE NIVEL:

Certificación da formación recibida por parte do Concello, previa solicitude do participante, sempre dacordo co informe do persoal docente do programa.
Certificación das capacidades acadadas por parte do Trinity Collegue dacordo cos nivéis do Marco Común Europeo das Linguas.

Centros onde se oferta
 • CEIP Anxo da Garda
 • CEIP Emilia Pardo Bazán
 • CEIP José Cornide Saavedra
 • CEIP Labaca
 • CEIP Sagrada Familia
 • CEIP Zalaeta
 • CEIP San Pedro de Visma
 • CEIP Raquel Camacho
 • CEIP María Pita
 • CEIP Fernández Latorre
 • CEIP Curros Enríquez
 • CEIP Rosalía de Castro
 • CEIP María Barbeito
 • CEIP Prácticas Aneja
Entidades colaboradoras
Inscrición
Inscrición alumnado

O prazo de solicitude para o curso 2015/2016 está pendente de concretar.

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición, tendo en conta os criterios abaixo relacionados.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda

As listaxes de admitidos publicaranse na web educativa (www.edu.coruna.es)

Criterios para a admisión:
Escolares do propio centro seleccionados por riguroso orde de inscrición.
Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educacion@coruna.es

ENTIDADE COLABORADORA (MÁIS INFORMACIÓN)

ACTIVA

galicia@activa.org
Avda. Lamadosa, 16 Bajo Izda. 15009 A Coruña
Tfnos.: 981 139 248 / 600 904 941