Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Deporte no centro

Información xeral
Descrición

É unha proposta de ocio promovida desde o Concello da Coruña, coa colaboración da Federación de ANPAs de Centros Públicos, encamiñada ao fomento da práctica físico-deportiva nas instalacións do propio centro educativo.

Persoas destinatarias

Alumnado desde 2ºciclo de Educación Infantil até Educación Secundaria post-obrigatoria dos Centros Públicos da Coruña

Condicións do programa

As actividades serán ofertadas polo propio centro.
Poden ter cabida aquelas prácticas motrices con posibilidade de desenvolverse nas instalacións propias do centro aínda que non respondan a unha estrutura deportiva clásica. Serán, por tanto, adaptadas ao alumnado en canto as súas necesidades e capacidades o requiran.

Horario

Horario extraescolar, de 16:00h até 19:00h, en días alternos, adaptándose, pedagóxicamente, a cada tramo de idade.

Inscrición alumnado

Para a formación dun grupo é preciso un número mínimo de 10 escolares do mesmo ciclo educativo e un máximo de 20.
Poderanse acoller nenos e nenas do entorno do centro aínda que non estean matriculados nel, sempre e cando se xustifique a súa participación e o Consello Escolar así o aprobe

Inscrición
Inscrición alumnado

Para a formación dun grupo é preciso un número mínimo de 10 escolares do mesmo ciclo educativo e un máximo de 20.
Poderanse acoller nenos e nenas do entorno do centro aínda que non estean matriculados nel, sempre e cando se xustifique a súa participación e o Consello Escolar así o aprobe

Contacto
Información de contacto