Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Concursos: Premio Luis Freire de investigación científica na escola

Información xeral
Descrición

Concurso que considera dúas modalidades:

  • Educación Secundaria, que invita aos alumnos da ESO en Galicia a realizar preguntas ás que deben dar resposta mediante a experimentación
  • Educación Primaria, dirixida a profesores de EPO que poden presentar proxectos de investigación desenvolvidos na aula.

Establécense premios para os autores dos traballos seleccionados

Persoas destinatarias
  • Modallidade de Educación Secundaria: alumnos de Ensino Secundario Obrigatorio, individualmente ou en grupos.
  • Modalidade de Primaria: profesores de EPO
Condicións do programa

As bases da convocatoria publicaranse en http://mc2coruna.org/luis-freire/convocatoria-es.html

Centros onde se oferta

A fase final coa exposición dos traballos seleccionados e o fallo do xurado farase na Domus.