Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Educación vial

Información xeral
Descrición

O programa de Educación Viaria do Concello da Coruña, é unha actividade dirixida e realizada pola Policía Local da nosa cidade. Busca mellorar a seguridade viaria dos escolares mediante unha formación adecuada e adaptada ás necesidades e diversidade dos grupos, salientando a transmisión de valores e actitudes de conductas cívicas, e por tanto, viarias.

Dispoñemos de varias modalidades en función das idades dos grupos:

  1. “Camiño escolar seguro”: para os pequenos de Educación Infantil
  2. “Circuito viario”: para o alumnado de primaria de aqueles colexios nos que as instalacións o permitan. Esta actividade é complementaria para os centros que recibiron a charla de sensibilización.
  3. “Charlas de sensibilización”: para todo o alumnado.
  4. “Visitas guiadas á Sala de Control Semafórico: para todo o alumnado.
Persoas destinatarias

1º e 2º ciclo de Educación Infantil, Educación primaria, educación secundaria, Bacharelato, Formación Profesional, PCPI e Educación Especial.

Período de realización

Durante todo o curso escolar

Condicións do programa

É un programa flexible, que se pode adaptar ás limitacións horarias dalgúns cursos

Horario

Dentro do horario escolar

Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Ficha de solicitude específica “Programas de educación vial”

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Ficha de solicitude específica “Programas de educación vial”

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Contacto
Información de contacto

Área de Seguridade Cidadá:

Julio Antonio Flóres Pérez

Concellaría de Tráfico, Mobilidade e Uso e Utilización do Dominio Público:

Mª Begoña Freire Vázquez

Dirección de Seguridade e Mobilidade:

Manuel Carlos García Touriñán

Coordinadora da actividade de Educación Viaria:

Silvia Castro Rodríguez

Policía Local – Concello de A Coruña.

Tlfo.: 981184200 Ext.:54006/08

Dirección de correo electrónico: seguridadvial@coruna.es