Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa Madrugadores

Información xeral
Descrición

O programa Madrugadores ofrece un servizo de protección e vixilancia e servizo de almorzo a escolares de centros públicos de educación infantil e primaria do Concello da Coruña durante o curso escolar, en días lectivos e en horario de mañás antes do comenzo das clases.

Persoas destinatarias

Escolares de infantil e primaria dos Ceip’s do Concello da Coruña

Período de realización

Desde o 11 de setembro de 2013 ata o 20 de xuño de 2014 (todo o curso escolar)

Condicións do programa

Para os centros educativos:

Aprobación do programa polo Consello Escolar

Ter inscritos un mínimo de 15 alumnos na modalidade “fixo mensual con servizo de almorzo”.

Ter instalacións adecuadas de comedor.

Para os escolares:

Estar cursando 2º ciclo de educación infantil ou educación primaria na data da solicitude nun un centro público do concello.

Posuir autonomía persoal suficiente.

Horario

Horario do servizo: de 07:30 a 09:00 horas, establécense duas modalidades horarias:

  • Con almorzo: de 07:30 a 08:15h.
  • Sen almorzo: de 08:15 a 08:45h.
Custo

O Concello subvencionará 0,80€ por cada servizo de almorzo nas modalidades “fixo mensual” e “quenda laboral”, xa descontada do custo final a pagar polas familias.

Tarifas

  • Servizo con almorzo fixo mensual: 34,30 €/mes
  • Servizo con almorzo turno laboral: 17,15 €/mes
  • Servizo sen almorzo fixo mensual: 19,29 €/mes
  • Servizo sen almorzo turno laboral: 9,65 €/mes
  • Esporádico: 9,65 €/día
Inscrición centros

Os centros que soliciten a renovación: ata o 21 de xuño de 2013, disporán do servizo desde o primeiro día de curso.

Centros de nova incorporación: ata o 24 de setembro de 2013, disporán do servizo ao 1 de outubro.

Ficha de solicitude xeral

Do 16 de setembro ao 11 de outubro.

Inscrición alumnado

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

Centros onde se oferta

CEIP’S: Emilia Pardo Bazán, María Pita, Raquel Camacho, Sal Lence, San Pedro de Visma.

Inscrición
Inscrición centros

Os centros que soliciten a renovación: ata o 21 de xuño de 2013, disporán do servizo desde o primeiro día de curso.

Centros de nova incorporación: ata o 24 de setembro de 2013, disporán do servizo ao 1 de outubro.

Ficha de solicitude xeral

Do 16 de setembro ao 11 de outubro.

Inscrición alumnado

Información nas oficinas da ANPA do colexio.

Contacto
Información de contacto

Ana Botana Pérez

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00 ext. 12041

Fax : 981 18 43 70