Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa educativo municipal de autoprotección e seguridade nos centros escolares

Información xeral
Descrición

Programa que desenvolven os Servizos de Bombeiros, Protección Civil e Policía Local consistente na ensinanza e práctica dun Plan de autoprotección, prevención e seguridade nos centros educativos da cidade.

Persoas destinatarias

Escolares de 4º da ESO e 1º de Bacharelato dos centros públicos de Educación Secundaria, e de 5º e 6º de Primaria dos centros públicos de Educación Infantil

Período de realización

De outubro de 2013 a marzo de 2014.

Condicións do programa

Tres ámbitos de intervención:

1. Personal docente como responsable dos escolares

  • Plan de Autoprotección. Elaboración, responsabilidades e funcións de cada profesional neste marco.
  • Simulacros: Importancia e obligación de realizalos.
  • Mantemento do Plan do centro actualizado e operativo...

2. Escolares

  • Importancia do plan de autoprotección.
  • Importancia dos simulacros e de facelos correctamente.
  • Identificación e respecto aos sistemas de protección do centro.
  • Sensibilización para ensinar e guiar aos compañeiros/as máis novos/as

3. Simulacro de incendio no centro como traballo final e posterior avaliación conxunta do mesmo.

Metodoloxía práctica, participativa e baseada na experiencia dos profesionais do Servizo Municipal de Incendios e Salvamento.

As actividades a realizar variarán se o plan está debidamente actualizado ou non

Custo

Gratutíto

Inscrición centros

Pendente a data de apertura

Inscrición
Inscrición centros

Pendente a data de apertura

Contacto
Información de contacto

Alfonso Queijo

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00, ext. 12114.

Fax: 981 18 43 70