Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Click english

Información xeral
Descrición

Programa de tratamento da información e da competencia dixital realizado en inglés.

Persoas destinatarias

Escolares dos centros educativo do Concello da Coruña que estean cursando 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.

Ratio mínima de 10 e máxima de 15 persoas

Período de realización

Do 14 de outubro de 2013 ao 30 de maio de 2014

Horario

Cada grupo recibirá dúas horas semanais, distribuídas en días alternos cos seguintes horarios:

  • 3º e 4º de primaria das 16:00h. ás 17:00h.
  • 5º e 6º de primaria das 17:00h. ás 18:00h.

A distribución e organización dos grupos nos centros farase en función da demanda.

Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica "CORUÑA TICS: CLICK ENGLISH"

Do 11 ao 7 de outubro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

Novidades para este curso

Acreditación:

Certificado expedido polo Concello da Coruña sobre o dominio adquirido no tratamento da información e a competencia dixital sempre e cando a súa asistencia e os coñecementos adquiridos o xustifiquen.

Centros onde se oferta

CEIP Sal Lence

CEIP Curros Enríquez

INFORMACIÓN RELACIONADA Lista de participantes (186,44 kB)
Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica "CORUÑA TICS: CLICK ENGLISH"

Do 11 ao 7 de outubro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.

Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

Contacto
Información de contacto

Alfonso Queijo Rodríguez

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00, ext. 12114

Fax: 981 18 43 70