Índice
AVISOS
 • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

 • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa de Ocio Educativo

Información xeral
Descrición

Programa de ocio educativo e animación sociocultural para os/as escolares dos CEIPS públicos da cidade. Presenta unha composición multidisciplinar estruturada que pretenden unha formación integral das persoas participantes tomando o xogo como principal ferramenta de intervención educativa. As áreas de contidos para o curso 2013/2014 son:

 • Divermates e pequeciencia (galego e castelá)
 • Exprésate! (galego e castelá)
 • Actors Studio (inglés)
 • ExperimentART (inglés)
 • Music and play (inglés)
 • Playing (inglés)

Como complemento ao programa, ofreceranse aos/ás participantes unha serie de visitas didácticas aos equipamentos científicos e culturais da cidade, nas que os/as escolares participarán en propostas elaboradas e adaptadas, específicamente para eles/as e a súa etapa educativa e evolutiva. Por outra banda, os/as escolares, dependendo do obradoiro no que participen, interverán noutros programas educativos como a Feira Matemática, o Día da Ciencia na Rúa, o Certame de Teatro Escolar, etc...

Persoas destinatarias

2º ciclo de Educación Infantil e 1º ciclo de Educación Primaria

 • As solicitudes dos/as escolares con NEE, serán valoradas en función da adecuación do programa ás súas necesidades e dispoñibilidade de recursos
 • A ratio mínima para formar grupo será de 10 participantes e a máxima de 20.
Período de realización

Do 1 de outubro de 2013 ao 31 de maio de 2014

Horario

De luns a venres, das 16.00h. ás 18.00h.

Cada obradoiro do programa realízase nun día asignado da semana, polo que se estable o seguinte calendario para todos os centros participantes:

EDUCACIÓN INFANTIL

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

De 16:00h. a 18:00h.

DIVERMATES E PEQUECIENCIA (galego e castelán)

EXPRÉSATE! (galego e castelán)

ACTORS STUDIO (inglés)

EXPRIMENTART (inglés)

MUSIC AND PLAY (inglés)

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º ciclo)

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

De 16:00h. a 18:00h.

DIVERMATES E PEQUECIENCIA (galego e castelán)

EXPRÉSATE! (galego e castelán)

ACTORS STUDIO (inglés)

EXPRIMENTART (inglés)

PLAYING (inglés)

Custo

Existen dúas modalidades de participación no programa. Cada unha delas ten establecida unha COTA TRIMESTRAL en concepto de materiais didácticos e desprazamentos aos museos e equipamentos da cidade. MODALIDADE 1 OU COMPLETA

 • 5 días completos á semana (de luns a venres 10h)
 • Cota trimestral: 30€

MODALIDADE 2 OU PARCIAL(1)

 • De 1 a 4 días á semana
 • Cota trimestral:

*1 día: 10€ *2 días: 15€ *3 días: 20€ *4 días: 25€ (1) A asistencia a 1 día ou días soltos será completa por todo o horario da actividade. En ningún caso a existencia será só dunha hora.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición alumnado

1º PRAZO: do 3 ao 14 de xuño de 2013

2º PRAZO: do 9 ao 20 de setembro de 2013

Lugar de inscrición: no local da ANPA de cada centro educativo no que se realice este programa.Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo do tramo de idade que solicita.

Centros onde se oferta

CEE Nosa Señora do Rosario
CEE Nosa Señora de Lourdes
CEIP Alborada
CEIP Anxo da Garda
CEIP Concepción Arenal
CEIP Curros Enríquez
CEIP Eusebio da Guarda
CEIP José Cornide
CEIP Juan Fernández Latorre
CEIP Labaca
CEIP Manuel Murguía
CEIP María Pita
CEIP Montel Touzet
CEIP Prácticas
CEIP Raquel Camacho
CEIP Rosalía de Castro
CEIP Sagrada Familia
CEIP Sal Lence
CEIP Salgado Torres
CEIP San Francisco Xabier
CEIP San Pedro de Visma
CEIP Sanjurjo de Carricarte
CEIP Victor López Seoane
CEIP Wenceslao Fernández Flórez
CEIP Zalaeta

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición alumnado

1º PRAZO: do 3 ao 14 de xuño de 2013

2º PRAZO: do 9 ao 20 de setembro de 2013

Lugar de inscrición: no local da ANPA de cada centro educativo no que se realice este programa.Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo do tramo de idade que solicita.

Contacto
Información de contacto

Patricia Lesta Zas

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00

Fax: 981 18 43 70

Novas
Novas relacionadas
12/05/14 O alumnado de “pequeciencia” do programa de ocio educativo participou no “día da Ciencia na rúa” Centos de estudantes e profesores de 29 centros educativos, encheron con actividades as carpas e espazos de lecer instalados nas inmediacións da Casa das Ciencias