Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Intercambios escolares

Información xeral
Descrición

Programa que promove e facilita os intercambios entre os centros docentes sostidos con fondos públicos do municipio con centros docentes doutras Comunidades Autónomas e doutros países, organizando visitas e itinerarios e a realización de actividades dacordo coa natureza do intercambio.

O SME acordará cos responsables do intercambio:

  • A recepción e visita guiada polo Concello.
  • As visitas e itinerarios gratuítos organizados dentro do programa “Coruña de visita: rutas e itinerarios”.
  • Se procedese, a realización de actividades para os participantes no intercambio.

Se fose necesario, o transporte do grupo nos seus desprazamentos pola cidade (só para alumnos de centros docentes públicos).

Persoas destinatarias

Centros docentes sostidos con fondos públicos de educación primaria e secundaria do municipio.

Número máximo de participantes: 50 alumnos e 2 profesores responsables como mínimo (non exceder de 55 persoas).

Período de realización

Do 1 de xaneiro ata o 31 de maio de 2014

Condicións do programa

Os centros deben confirmar o intercambio antes do 31 de xaneiro de 2014, coa presentación dun Proxecto de Intercambio cos seguintes apartados:

  • Nome do centro docente.
  • Nome e apelidos da persoa coordinadora.
  • Nº definitivo de alumnos e curso dos centros participantes.
  • Datas definitivas do intercambio..
  • Programa de actividades a realizar durante a estancia na Coruña.

O servizo de transporte adxudicarase en función da valoración do interese educativo do “proxecto de actividades” presentado polos centros e a dispoñibilidade orzamentaria.

Custo

Gratuíto

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: INTERCAMBIOS ESCOLARES”

Do 21 de xaneiro ao 31 de xaneiro

Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Ficha de solicitude específica “CORUÑA NO MUNDO: INTERCAMBIOS ESCOLARES”

Do 21 de xaneiro ao 31 de xaneiro

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao

educación@coruna.es

Tel. 981 18 42 00 ext. 12047

Fax: 981 18 43 70