Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Programa de linguas estranxeiras en secundaria

Información xeral
Descrición

Programa educativo de idiomas dirixido ao alumnado da ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos do Grado Medio e Superior.

Os idiomas ofertados son:

  • Inglés oral (comprensión auditiva e expresión oral)
  • Francés oral (comprensión auditiva e expresión oral)
  • Portugués para galegos
  • Alemán
  • Chinés
Persoas destinatarias

Escolares matriculado nos IES e CIFP do Concello.
Ratio mínima de 10 e máxima de 15 persoas

Período de realización

Do 14 de outubro de 2013 ao 31 de maio de 2014

Horario

Dúas sesións semanais de 90 minutos cada unha, impartida en días alternos.
A distribución e organización dos grupos nos centros farase en función da demanda

Custo

18€ mensuais por idioma, máis os gastos derivados da adquisición de material (libros, fotocopias…) para o desenvolvemento das sesións.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: OBRADOIRO DE LINGUAS PARA SECUNDARIA”

Do 11 de setembro ao 4 de outubro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o/a solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

Novidades para este curso

ACREDITACIÓN:
As sesións estarán orientadas á preparación das probas de certificación da Escola Oficial de Idiomas que teñen lugar durante o mes de xuño.
Acreditación da formación recibida por parte do Concello, previa solicitude dos escolares participantes, e sempre dacordo co informe do profesor do programa.

Centros onde se oferta

IES Agra do Orzán
IES Elviña
IES Eusebio da Guarda
IES Fernando Wirtz
IES Monte das Moas
IES Rafael Dieste
IES Ramón Menéndez Pidal
IES Ramón Otero Pedrayo
IES Salvador de Madariaga
IES Sardiñeira
IES Rafael Puga Ramón
IES Urbano Lugrís
CIFP Paseo das Pontes
CIFP Someso

Entidades colaboradoras
Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: OBRADOIRO DE LINGUAS PARA SECUNDARIA”

Do 11 de setembro ao 4 de outubro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o/a solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda.

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educación@coruna.es

ENTIDADE COLABORADORA (MÁIS INFORMACIÓN)

ACTIVA

Beatriz Rodríguez Antelo
galicia@activa.org
Tel. 981 139 248