Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Listen and Speak

Información xeral
Descrición

Programa do comprensión auditiva e expresión e interacción oral en lingua inglesa.

Orientado á certificación internacional do Trinity College.

Persoas destinatarias

Escolares matriculados nos CEIPS do Concello da Coruña que estean cursando 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria

Ratio mínima de 12 e máxima de 15 persoas

Período de realización

Do 6 de outubro de 2014 ao 29 de maio de 2015

Horario

Cada grupo recibirá dúas horas semanais, distribuídas en días alternos cos seguintes horarios:

  • 3º e 4º de primaria das 16:00h. ás 17.00h.
  • 5º e 6º de primaria das 17:00h ás 18.00h.

Criterios para a admisión

  1. Escolares do propio centro seleccionados por rigurosa orde de inscrición
  2. Escolares doutros centros (sempre que o aprobe o Consello Escolar do centro receptor)
Custo

15 € mensuais.

O pago farase trimestralmente. O primeiro pago realizarase a inicios de outubro, unha vez que sexa admitido no curso.

Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND SPEAK”

Do 16 de xuño ao 19 de setembro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda

As listas de admitidos publicaranse na web educativa (edu.coruna.es) a finais de setembro.

Novidades para este curso

Centros onde se oferta

CEIP Anxo da Garda
CEIP Emilia Pardo Bazán
CEIP José Cornide
CEIP Juan Fernández Latorre
CEIP Labaca
CEIP María Pita
CEIP Raquel Camacho
CEIP Sagrada Familia
CEIP Sal Lence
CEIP San Pedro de Visma
CEIP Zalaeta

Entidades colaboradoras
INFORMACIÓN RELACIONADA Consulta os horarios (247,80 kB)
Inscrición
Inscrición centros

Ficha de solicitude xeral

Do 11 de setembro ao 11 de outubro.

Inscrición alumnado

Ficha de solicitude específica “CORUÑA LINGUAS: LISTEN AND SPEAK”

Do 16 de xuño ao 19 de setembro

As prazas adxudicaranse por rigorosa orde de inscrición.
Unha vez comezado o programa, poderá haber novas altas sempre e cando queden prazas vacantes no grupo que se solicita. No caso de non quedar prazas, o solicitante pasará a formar parte dunha listaxe de agarda

As listas de admitidos publicaranse na web educativa (edu.coruna.es) a finais de setembro.

Contacto
Información de contacto

Susana Vara Bilbao
educación@coruna.es

ENTIDADE COLABORADORA (MÁIS INFORMACIÓN)

ACTIVA

galicia@activa.org

Avda. Lamadosa, 16 Baixo Esqda. 15009 A Coruña

Tfnos.: 981 139 248 / 600 904 906