Índice
AVISOS
  • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

  • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Centro de saúde mental infantil

Información xeral
Descrición

O Centro de Saúde Mental Infantil do Concello de A Coruña é un servizo sanitario especializado que atende, dende un prantexamento comunitario, a aqueles nenos e adolescentes que presentan trastornos psíquicos.

ACTIVIDADES:

ACTIVIDADE CLÍNICA:

Evaluación e tratamento dos problemas que afectan a saude mental do neno ou adolescente e do seu grupo familiar.

Comprende:

- Detección e diagnóstico.

- Tratamento e seguimento: Psicofarmacolóxico. Psicoterapeútico, Terapia familiar e diádica. Seguimento clínico mediante revisións periódicas.

- Interconsulta e coordenación cos servizos de atención primaria de saúde.

- Intervención en situacións de crise.

ACTIVIDADE COMUNITARIA:

Dirixido á prevención, integración e rehabilitación de nenos con patoloxías psíquicas, mediante a coordinación con outros servicios da rede comunitaria de atención á infancia.

Concretase en 3 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AO MENOR, dirixidos preferentemente a grupos de risco:

- Intervención Sociofamiliar.

- Integración Escolar.

- Integración Social.

Persoas destinatarias

Nenos e adolescentes de 0 a 15 anos (inclusive), a demanda dos seus pais ou titores legais e acompañados deles.

Condicións do programa

  • Consultas derivadas dos Servizos de Atención Primaria de Saúde.

  • Os servizos de asistencia son gratuitos e as consultas con previa cita.
Horario

De luns a venres, de 08:00h. a 15:00h. Consultas: de 09:00h. a 14:00h.

Contacto
Información de contacto

Sede: Centro cívico de Eiris C/ Terra Nova de Eirís nº 7 1º piso 15009 A Coruña

Teléfono: 981 18 98 22

Fax: 981 18 98 23

Equipo Asistencial:

Unidade de Saude Mental Infantoxuvenil do Hospital Teresa Herrera

Psicóloga Clínica: Ana de Aspe de la Iglesia

Traballadora social: Gloria Sánchez Pérez

Auxiliar administrativo: Isabel Ausina García