Índice
AVISOS
 • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

 • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Libro Dixital 2013-2014

Fichas de solicitude

Nesta páxina atoparás información sobre a ficha xeral e as fichas específicas. Como novidade para este curso, a inscrición na ficha xeral farase online. Pode acceder seguindo o enlace de máis abaixo.

Axuda para cubrir as fichas de inscrición:

 • IMPORTANTE: Pode recibir na pantalla do seu navegador web unha advertencia de seguridade indicando que hai algún problema co certificado da páxina. Esto é algo normal, así que non se preocupe e seleccione a opción de seguir adiante.
 • Se vostede é o pai/nai dun alumno/a e desexa inscribilo en algunha das actividades para as familias ("Click English", "Linguas Estranxeiras en Secundaria", "Listen & Speak", "Teatro en Inglés" ou "Diversidade") Simplemente siga o enlace para familias de máis abaixo.
 • Se vostede é o/a representante dun centro e desexa facer unha inscrición na ficha xeral ou nunha ficha específica dalgunha actividade, acceda á pantalla de inicio da intranet seguindo o enlace para centros que atopará máis abaixo. Teña en conta, que se desexa apuntarse a unha actividade a través dunha ficha específica, debe deixar constancia do compromiso do centro de participar en dita actividade ou actividades cubrindo tamén a ficha xeral e seleccionando nela esa actividade ou actividades. Pode acceder á ficha xeral seguindo o enlace para centros de máis abaixo.
  • Para entrar na aplicación precisará un usuario e clave. Poderá empregar a clave que se lles adxudicou o ano pasado ou, en caso de non tela, pulsar sobre o botón "esquecín o meu contrasinal" Tamén poderá solicitar unha nova na conta de correo gestionim@edu.coruna.es.
  • Unha vez dentro da aplicación, poderá ver na parte superior un botón que lle dará acceso á ficha xeral. Máis abaixo atopará unha lista con todas as fichas nas que o seu centro pode inscribirse.
  • Entre na ficha desexada e cubra os datos requeridos (en cada ficha hai unhas instrucións específicas que pode consultar en caso de necesitalas)
  • Calquera dúbida sempre pode dirixila a gestionim@edu.coruna.es, desde onde lle respostaremos coa maior brevidade posible.
  • Para cuestións máis urxentes, tamén está á súa disposición o teléfono 981902327