Índice
AVISOS
 • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

 • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM)

Información xeral
Descrición

As Rede de Escolas Infantís Municipais (EIM) está formada por 7 centros de titularidade municipal, xestionados por empresas concesionarias, que escolarizan a nenos de 0 a 3 anos empadroados no termo municipal, a través dos cales o Concello da Coruña pretende ofrecer ás familias un servizo para a primeira infancia desde unha dobre vertente: educativa e asistencial.

As 7 escolas infantís da rede municipal réxense polas normas recollidas no Regulamento de Organización e Funcionamento da Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM) do Concello da Coruña, publicado no BOP da Coruña de 18 de novembro de 2008 (modificacións publicadas no BOP de 9 de marzo de 2010 e no BOP do 11 de abril de 2012).

Persoas destinatarias

Nenos e nenas de 3 meses a 3 anos do Concello da Coruña

Condicións do programa

 • Ter cumpridos, como mínimo, os 3 meses de idade na data de comezo do curso, e non ter cumpridos os 3 anos a 31 de decembro do 2013
 • Acreditar residencia no municipio con anterioridad ao 1 de xaneiro de 2013

Só se pode solicitar praza nun máximo de 2 Escolas Infantís Municipais. De incumprirse esta norma, o solicitante pasa a ocupar o último lugar da relación de admitidos, independentemente da puntuación obtida.

Custo

Tarifas de atención educativa e servizo de orientación:

 • Tarifa A: 49 €/mes (Familias con ingresos netos por cápita inferiores a 2.923 €/año)
 • ·Tarifa B: 79 €/mes (Familias con ingresos netos por cápita inferiores a 2.923,01 €/año y 4.377 €/año)
 • Tarifa Xeral: 116 €/mes (Familias con ingresos netos por cápita superiores a 4.377,01 €/año)
 • Tarifa escolares non empadroados na Coruña: 250 €/mes

Cando coincidan varios irmáns no centro, o primeiro abonará a tarifa que lle corresponda e os demais a inmediatamente inferior.

Outras tarifas complementarias:

 • Comedor:: 70 €/ mes
 • Almorzo: 12 €/mes
 • Merenda: 20 €/mes
 • Ampliación de xornada: 14 €/ mes
Inscrición alumnado

 • RESERVA DE PRAZA para os nenos e nenas escolarizados/as durante o curso 2012-2013: Do 11 ao 20 de marzo na propia escola
 • NOVOS INGRESOS:
  • Publicación prazas dispoñibles: 22 de marzo de 2013
  • Solicitantes nados en 2011 e 2012: Do 3 ao 19 de abril (ambos incluidos)
  • Solicitantes nados en 2013: Do 3 de abril ao 3 de xuño (ambos incluidos)
  • Inicio do curso escolar 2013-2014: 3 de setembro de 2013

Centros onde se oferta

REDE DE ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS (REIM)
CURSO 2013-2014

ESCOLA INFANTIL

UNIDADES E PRAZAS

HORARIO

E.I.M. A CARACOLA

(Zona Novo Mesoiro)

R/ Illas Cíes, s/n. 15190 A Coruña

Tlf: 881 89 51 76

E-mail: eicaracola@edu.coruna.es

http://periodicos.edu.coruna.es/eimacaracola/

6 UNIDADES:

· 0-1 anos: 16 prazas (2 unidades)

· 1-2 anos: 26 prazas (2 unidades)

· 2-3 anos: 40 prazas (2 unidades)

TOTAL: 82 prazas

· Secretaría: de luns a venres de 9:15 a 13:15 h e venres de 15:00 a 16:00 h.

· Apertura do centro: de 8:00 a 16:00 h.

· Horario escolar normalizado: 6 horas, de 9:00 a 15:00 h.

E.I.M. ARELA

(Zona 2ª fase Elviña)

Avda. de Oleiros, s/n. 15008 A Coruña

Tlf e Fax: 981 23 77 17

E-mail: eiarela@edu.coruna.es

8 UNIDADES:

· 0-1 anos: 16 prazas (2 unidades)

· 1-2 anos: 39 prazas (3 unidades)

· 2-3 anos: 60 prazas (3 unidades)

TOTAL: 115 prazas

· Secretaría: luns a xoves, de 10:30 a 13:30 h. e de 15:00 a 16:00 h.

Venres de 10:30 a 13:30 h.

· Apertura do centro: de 8:00 a 16:00 ou 17 h. (*)

· Horario escolar normalizado: 6 horas, de 10:00 a 16:00 h.

E.I.M. CARRICANTA

(Zona Castrillón)

R/ José María Hernánsaez, s/n. 15009 A Coruña

Tlf e Fax: 981 17 03 06

E-mail: eicarricanta@edu.coruna.es

8 UNIDADES:

· 0-1 anos: 16 prazas (2 unidades)

· 1-2 anos: 39 prazas (3 unidades)

· 2-3 anos: 60 prazas (3 unidades)

TOTAL: 115 prazas

· Secretaría: luns a venres de 9:30 a 13:30 h. e xoves de 15:00 a 17:00 h.

· Apertura do centro: de 7:45 a 17:00 ou 18:00 h. (*)

· Horario escolar normalizado: 6 horas, de 9:00 a 15:00 h.

E.I.M. LOS ROSALES

(Zona Rosales)

R/ Alfonso Rodríguez Castelao, s/n. 15011 A Coruña

Tlf: 881 89 64 13 Fax: 881 87 95 86

E-mail: eirosales@edu.coruna.es

9 UNIDADES:

· 0-1anos: 24 prazas (3 unidades)

· 1-2 anos: 39 prazas (3 unidades)

· 2-3 anos: 60 prazas (3 unidades)

TOTAL: 123 prazas

Secretaría: de 10:00 a 13:00 h. e de 15:00 a 17:00 h.

Apertura do centro: de 7:30 a 17:00 h.

Horario escolar normalizado: 6 horas, de 9:00 a 13:00 h. e de 15:00 a 17:00 h.

E.I.M. LUIS SEOANE

(Zona Monte Alto)

C/ Vixía, s/n. 15002 A Coruña

Tlf: 981 21 10 37 Fax: 981 21 18 38

E-mail: eilseoane@edu.coruna.es

6 UNIDADES:

· 0-1 anos: 16 prazas (2 unidades)

· 1-2 anos: 26 prazas (2 unidades)

· 2-3 años: 40 prazas (2 unidades)

TOTAL: 82 prazas

Secretaría: de 10:00 a 13:00 h. e de 15:00 a 17:00 h.

Apertura do centro: de 7:30 a 17:00 h.

Horario escolar normalizado: 6 horas, de 9:00 a 13:00 h. e de 15:00 a 17:00 h.

E.I.M. MONTE ALTO

(Zona Monte Alto)

R/ Forcarey, s/n. 15002 A Coruña

Tlf: 981 20 12 23

E-mail: eimontealto@edu.coruna.es

http://periodicos.edu.coruna.es/montealto/

3 UNIDADES:

· 0-1 anos: 8 prazas (1 unidades)

· 1-2 anos: 13 prazas (1 unidades)

· 2-3 anos: 20 prazas (1 unidades)

TOTAL: 41 prazas

Secretaría: luns a venres de 8:30 a 10:00 h, e martes de 15:00 a 17:00 h.

Apertura do centro: de 7:45 a 17:00 ou 18:00 h. (*)

Horario escolar normalizado: 6 horas, de 9:00 a 15:00 h.

E.I.M. OS CATIVOS

(Zona Palavea)

R/ Río de Quintás, s/n. 15009 A Coruña

Tlf: 981 29 69 95

E-mail: eioscativos@edu.coruna.es

6 UNIDADES:

· 0-1 anos: 8 prazas (1 unidades)

· 1-2 anos: 39 prazas (3 unidades)

· 2-3 anos: 40 prazas (2 unidades)

TOTAL: 87 prazas

Secretaría: de luns a venres, de 8.00 a 17:00 h.

Apertura do centro: de 7:30 a 17:00 h. ou 18:00 h. (*)

Horario escolar normalizado: 6 horas, de 8:00 a 14:00 h. ou de 9:00 a 15:00 h.

(*) Ampliarase o horario de peche se o 10% das solicitudes é nesa banda horaria.

TOTAL PRAZAS 0-3 ANOS: 645

Inscrición
Inscrición alumnado

 • RESERVA DE PRAZA para os nenos e nenas escolarizados/as durante o curso 2012-2013: Do 11 ao 20 de marzo na propia escola
 • NOVOS INGRESOS:
  • Publicación prazas dispoñibles: 22 de marzo de 2013
  • Solicitantes nados en 2011 e 2012: Do 3 ao 19 de abril (ambos incluidos)
  • Solicitantes nados en 2013: Do 3 de abril ao 3 de xuño (ambos incluidos)
  • Inicio do curso escolar 2013-2014: 3 de setembro de 2013

Contacto
Información de contacto

COORDINACIÓN

Servizo Municipal de Educación

Coordinadora: Ana Botana Pérez

Teléfono: 981 184 200 (ext 12041) Fax: 981 184 397

Correo electrónico: a.botana@coruna.es

Páxina web: www.edu.coruna.es/reim