Índice
AVISOS
 • El plazo de solicitud para las principales actividades estará abierto del 11 al 30 de septiembre de 2017.

SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Concello da A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos del Servicio Municipal de Educación Programas educativos de otros servicios municipales
Centros educativos de titularidad municipal Otros recursos municipales de interés educativo Otras entidades con interés educativo

Ágora

Información general
Descripción

O ÁGORA é un equipamento municipal integrado no que toda a cidadanía poderá atopar servicios administrativos e unha variada programación dirixida a todo tipo de públicos. Nas súas amplas instalacións calquera cidadán poderá desde realizar as súas xestións adminsitrativas, acudir á biblioteca, ver unha exposición, reunirse cos amigos e amigas, participar nun taller ou asistir a unha obra de teatro ou danza. Desa maneira satisfaranse de forma interxeracional as necesidades formativas, lúdicas, sociais e culturais de variados sectores de públicos. Pero entre os obxectivos do Centro Ágora non só está dar resposta ás necesidades actuais senón tamén avanzar solucións ás futuras de forma tal que moitos dos seus programas serán pioneiros e terán un marcado carácter innovador.

Con ese obxectivo esforzámonos en promover o acceso universal "coas mesmas oportunidades para todos e todas" ao coñecemento artístico e social ou á creación e divulgación de información científica e técnica, incluíndo iniciativas participativas. A capacidade universal de acceder e contribuír á información, ás ideas e ao coñecemento é un elemento indispensable para construír unha sociedade avanzada centrada na persoa, integradora e orientada ao desenvolvemento, na que todos poidan crear, consultar, utilizar e compartir a información e o coñecemento. Para que toda a cidadanía poida empregar plenamente as posibilidades da cultura na promoción do desenvolvemento sustentable e na mellora da calidade de vida nace o Centro Ágora co obxectivo de crear un equipamento integrado e interxeracional que dea respostas efectivas ás demandas sociais dos nosos días.

PROGRAMA DE LECER CULTURAL E SOCIAL

Unha oferta de talleres aberta á cidadanía

Obxectivos:

 • Dar alternativas para o tempo libre dos cidadáns levando a cabo actividades que permitan o desenvolvemento de distintas habilidades que sirvan para a adquisición de capacidades e que lles resulten gratificantes e enriquecedoras.
 • Promover valores de educación cívica establecendo espazos e momentos de relación social, fomentando a integración das persoas desde un programa formativo e desenvolvendo estratexias para unha mellor convivencia
 • Utilizar a cidade e os seus recursos como referencia e recurso de formación permanente da cidadanía, co obxecto de converter a cidade e o medio urbano como elementos de onde parten centros de interese permanentes
 • Potenciar a demanda da cidadanía na oferta de lecer e educación permanente, a través de actividades puntuais que mostren o valor da proposta formativa do Fórum.
 • Fomentar a sociabilidade das persoas, potenciando as relacións entre os participantes e evitando, na medida do posible, a formación de grupos uniformes de idade, sexo, etc.

  ACTIVIDADES PUNTUAIS

  Propostas específicas sobre temáticas concretas, festividades de relevancia ou tradición ou a solicitude de colectivos ou entidades que utilizan este equipamento para cumprir os seus fins culturais. Propostas con carácter aberto para a cidadanía e procurando o protagonismo das persoas inscritas na organización.

  PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS

  En Agora desenvólvense dous ciclos de artes en vivo complementarios da oferta que hai na cidade

  Bebescena, espectáculos pensados para bebés de entre un e tres anos que se representarán vos domingos entre as 11.00 e as 12.30 horas.

  As obras para lestes espectadores tan precoces observan teñen algúns requisitos e un deles é a proximidade entre escena e espectadores, ou que leva a que ou patio de butacas transfórmese nunha zona pegada ao escenario con tatamis, coxíns, pequenos bancos... nos que vos nenos poden permanecer sentados con menos rigor e dun xeito máis acorde á súa anatomía, á beira dúas seus pais.

  ILUSIOOÓHN, propostas que procuran chegar a algo máis que ou “máis difícil aínda” con novas linguaxes escénicas. Vos espectáculos inciden nas expresións artísticas do novo circo, baseado na incorporación dás novas estéticas e ou cruzamento de disciplinas provenientes do teatro, a danza e a música, que refrescaron e revitalizaron a escena actual.

  Trátanse de espectáculos con características propias como a tenrura, a acrobacia, ou poder do visual, un concepto teatral do argumento, unha particular linguaxe estética e un tratamento plástico do espazo.

  Esta programación estable compleméntase con concertos e espectáculos puntuais, así como con propostas de entidades e grupos afeccionados.

Contacto
Información de contacto

ÁGORA

Sede:r/ Agora s/n (15010)

Teléfono 981 189 888

Correo electrónico: agora@coruna.es

Responsable: Begoña Llamosas