Índice
AVISOS
  • El plazo de solicitud para las principales actividades estará abierto del12 al 30 de septiembre de 2016.

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
Teléfono: 981 18 42 00

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Programas educativos del Servicio Municipal de Educación Programas educativos de otros servicios municipales
Centros educativos de titularidad municipal Otros recursos municipales de interés educativo Otras entidades con interés educativo

Becas de estudios Junior Year 2017-2018

Bolsas junior year 2017-18: Propostas de resolución definitivas de persoas seleccionadas, en listaxe de agarda e excluídas

As familias deberán presentar nos rexistros municipais, do 21 ao 27 de febreiro, un escrito (asinado polo/a menor e/ou un representante legal) aceptando a praza.

relación que hai agora na nova anterior dentro